Przejdź do treści

Polityka prywatności

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez stronę internetową https://techproserwis.pl(dalej zwaną: „Witryną” lub „stroną internetową” ) przez firmę Tech-Pro Serwis ul. Powstańców 62A/503 05-091 Ząbki, NIP: 5381751928

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Tech-Pro Serwis ul. Powstańców 62A/503 05-091 Ząbki, NIP: 5381751928 , zwana dalej „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą”. Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny,dokonywania zamówień przez formularz kontaktowy oraz realizacji usługi.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Pełne korzystanie z Formularza Kontaktu w sposób umożliwiający złożenie zamówienia lub przesłanie zapytania nie wymaga posiadania Konta przez Klienta i zalogowania się na nie.
1. Korzystanie z Formularza Kontaktu zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Klienta jego uzupełniania, poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza, który znajduje się na stronie https://techproserwis.pl/kontakt/
2. Złożenie zamówienia/wysłanie zapytania za pomocą Formularza Kontaktu następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza i (2) kliknięciu pola „Zapytaj teraz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia/Zapytania.
3. W Formularzu Kontaktu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz treści zapytania/zamówienia.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia/Zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

JAKIE DANE ZBIERA WITRYNA PODCZAS SKŁADANIA ZAPYTANIA/ZAMÓWIENIA PRZEZ FORMULARZ ?

Witryna będzie zbierała od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych
form komunikacji, w przypadku dokonywania zapytań/zamówień przez formularz
1) nazwisko i imię,
3) adres do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zapytania lub złożenia zamówienia
(zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient, składając Zamówienie lub przesyłając zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

PLIKI COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM

Jakie dane są zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny?
Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klientów z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie Klientowi z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Klient korzysta.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
1. realizacji podstawowych funkcjonalności witryny takich jak statystyki wejść na stronie
2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta
3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
4. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
5. remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania rożnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy Witryna może udostępniać zebrane od Klienta dane osobowe partnerom w tym np. firmom kurierskim, kurierom, operatorom systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia do powyższej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem biuro@techproserwis.pl